Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsuitjes Groep
Bedrijfsuitjes Groep is een handelsnaam van Mipapo B.V. Andere handelsnamen van Mipapo B.V. zijn Highland Events, Out-Doorn, Bounty Hunt en Alpenfest. Mipapo B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30.228.034. Het kantoor van de Bedrijfsuitjes Groep is gevestigd aan de Edelvalk 42, 3905 RB te Veenendaal. Tel. 0318-505544. Email: info@bedrijfsuitjesgroep.nl Bedrijfsuitjes vinden plaats op onze outdoor locatie op Landgoed Beukenrode in Doorn. Adres: Beukenrodelaan 2n, 3941 ZP Doorn.

Gebruik van uw gegevens
De Bedrijfsuitjes Groep gebruikt door u verstrekte gegevens alleen om contact met u te hebben over uw bedrijfsuitje en voor financiële afwikkeling. De website van de Bedrijfsuitjes Groep verzamelt gegevens om de website te verbeteren . Denk hierbij aan informatie over de duur van een bezoek aan onze website of de pagina’s die worden bezocht. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet persoonsgebonden. De website van de Bedrijfsuitjes Groep is SSL gecertificeerd.

De Bedrijfsuitjes Groep verstuurt geen nieuwsbrieven per email of per post en doet ook niet aan telemarketing. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven tenzij dat via rechtswege verplicht zou kunnen zijn bij bijvoorbeeld een fiscale controle.

Vernietiging van uw gegevens
De Bedrijfsuitjes Groep is wettelijk verplicht om projectgegevens 7 jaar te bewaren voor de fiscus. Na die 7 jaar worden alle gegevens vernietigd. Overige gegevens, bijvoorbeeld afkomstig van aanvragen voor bedrijfsuitjes die niet tot een boeking leiden, worden aan het einde van het jaar vernietigd. Het gebeurt regelmatig dat iemand terugkomt op een beslissing dat een bedrijfsuitje niet doorgaat en dan is het wel zo handig dat we nog beschikken over contactgegevens, gemaakte offertes en afspraken. Vernietigen van gegevens op papier betekent versnipperen, niet lukraak weggooien.

Vermeend misbruik
De Bedrijfsuitjes Groep neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of door ons te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bedrijfsuitjes Groep. Indien u ontevreden bent over de afhandeling door de Bedrijfsuitjes Groep kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.